Skoči na glavno vsebino
02 630 01 60; 041/673-541 tajnistvo@osfram.si

Naša šola že več let skrbi za delovanje učbeniškega sklada. Učenci v začetku šolskega leta dobijo učbenike, ki jih pri posameznem predmetu potrebujejo za tekoče leto. Ob koncu le-tega jih morajo vrniti nepoškodovane. Če učenec vrne poškodovan ali uničen učbenik, mora kupiti novega oz. vrniti del obrabnine.

Šola omogoča izposojo učbenikov od 1. do 9. razreda. Vsi učenci OŠ Fram so uporabniki učbeniškega sklada. Stroške izposoje učbenikov krije MIZŠ. Učenci 1., 2. in 3. razreda v šoli brezplačno prejmejo tudi s strani učiteljev izbrane delovne zvezke, učno gradivo oz. didaktične pripomočke. Zanje kupite le ostale potrebščine in gradiva za fakultativni pouk.

Za učence od 4. razreda delovne zvezke in potrebščine kupite sami preko spleta po objavljenih seznamih.

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin OŠ Fram za šolsko leto 2021/22, katere kupijo starši, je bil potrjen s strani Sveta staršev na korespondenčni seji 8. junija 2021.

Nakup delovnih zvezkov in potrebščin je neodvisen od šole in ga opravite samostojno pri izbranem ponudniku.

Ponudniki, ki sodelujejo z nami in so vam pripravili spletne naročilnice, so:

KOPIJA NOVA:

https://www.kopija-nova.si/enostavno-narocanje?pmr=12l&pmid=htrrwip214la

MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA:

OŠ FRAM, 1. razred – seznam delovnih zvezkov in potrebščin

OŠ FRAM, 2. razred – seznam delovnih zvezkov in potrebščin

OŠ FRAM, 3. razred – seznam delovnih zvezkov in potrebščin

OŠ FRAM, 4. razred – seznam delovnih zvezkov in potrebščin

OŠ FRAM, 5. razred – seznam delovnih zvezkov in potrebščin

OŠ FRAM, 6. razred – seznam delovnih zvezkov in potrebščin

OŠ FRAM, 7. razred – seznam delovnih zvezkov in potrebščin

OŠ FRAM, 8. razred – seznam delovnih zvezkov in potrebščin

OŠ FRAM, 9. razred – seznam delovnih zvezkov in potrebščin

Učbenike dobijo učenci prvi teden v septembru. Upravljalec mora upravljati učbeniški sklad po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov.

Dostopnost