Šolsko leto 2019/2020 se začne 2. 9. 2019 in konča 24.6.2020, za učence 9. razreda pa 15.6.2020.

Za učence 1. – 9. razreda je šolsko leto razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji:

 • prvo ocenjevalno obdobje traja od 2.9.2019 do 31.1.2020
 • drugo ocenjevalno obdobje traja od 3.2.2020 do 24.6.2020 (za učence devetih razredov traja drugo ocenjevalno obdobje do 15.6.2020)

 

Počitnice

 • Jesenske: od 28.10.2019 do 1.11.2019
 • Novoletne: od 25.12.2019 do 2.1.2020
 • Zimske: od 24.2.2020 do 28.2.2020
 • Prvomajske:  27.4.2020 in 1.5.2020
 • Letne: od 26.6.2020 do 31.8.2020

 

Pouka prosti dnevi:

 • 31.10.2019 – dan reformacije
 • 1.11.2019 – dan spomina na mrtve
 • 25.12.2019 – Božič
 • 26.12.2019 – dan samostojnosti
 • 1.1.2020 in 2.1.2020  – novoletni praznik
 • 3.1. 2020 – pouka prost dan
 • 8.2.2020 – kulturni praznik
 • 13.4.2020 –  Velikonočni ponedeljek
 • 27.4.2020 – dan upora proti okupatorju
 • 1.5.2020  in 2.5.2020 – praznik dela
 • 25.6.2020 – dan državnosti

Roki za predmetne, popravne in razredne izpite

 • od 16.6.2020 – 29. 6.2020: prvi roki za učence devetih razredov
 • od 26.6.2020 do 9.7.2020: prvi roki za učence ostalih razredov
 • od 18.8.2020 do 31.8.2020: drugi roki