Skoči na glavno vsebino
02 630 01 60; 041/673-541 tajnistvo@osfram.si

Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje

Razvijanje ustvarjalnih veščin in inovativnih pristopov pri učenju gum

Preko zavod RS za šolstvo smo v šolskem letu 2020/2021 pričeli z novo razvojno nalogo Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, v katero je vključena naša šola.

Vključene so učiteljice, ki so bile vključene v formativno spremljanje v preteklih letih (v razvojni nalogi Formativno spremljanje v podporo učenju vsakega učenca) kot tudi na novo vključeni članici.

V razvojni nalogi bomo strokovni delavci razvijali pedagoško prakso, usklajeno z individualnimi potrebami in zmožnostmi otroka, ki temelji na formativnem spremljanju ter zagotavlja optimalen razvoj in učno uspešnost vsakega. V njej bodo učiteljice spodbujali aktivno vlogo otrok pri učenju, učenci bodo vključevali v sooblikovanje učnega procesa ter jim omogočile medvrstniško sodelovalno učenje.

Koordinatorka: Jelka Bojc

 

Dostopnost