Skoči na glavno vsebino
02 630 01 60; 041/673-541 tajnistvo@osfram.si

GLOBAL GATEWAY – LET’S BE BUDDIES

1. DEL: 

oktobra 2007 se je OŠ Fram registrirala na portal mednarodnih projektov Global Gateway. Presenetljivo hitro smo pridobili prijatelje in navezali stike z valeško šolo Barker’s Lane Community School iz kraja Wrexham. S koordinatorico Shan Stapley sva tako našli skupen jezik in priprave na skupen projekt so stekle.

Natečaj Global Gateway (http://www.globalgateway.org.) je razpisal British Council za države: Slovenija, češka, Madžarska, poljska, Slovaška in Švedska z namenom, da se povežejo s šolami v Veliki Britaniji. Predlagane teme so bile naslednje: Migracije in raznovrstne identitete, Tolerantnost in rasizem, Glas učencev, Svetovna konkurenca, izboljšajmo našo prihodnost. Projekt bo potekal od januarja 2008 do decembra 2008.

Po hitrem razmisleku sva se s Shan odločili za Glas učencev. Na njihovi šoli že kar nekaj let uspešno deluje sistem prijateljstva med mlajšimi in starejšimi učenci. Le-te drug drugemu pomagajo, si krepijo samozavest, se spodbujajo, se ščitijo in sodelujejo na razne načine. Glas učencev je na ta način zelo močen, saj se zmanjša izsiljevanje mlajših, ki imajo večje skrbnike, učna pomoč je lažje zagotovljena, mlajši postanejo privilegirani, starejši odgovorni.

Čudovita ideja, ki je padla na plodna tla. Z Jelko Bojc, učiteljico 1. razreda, sva se odločili podoben sistem vpeljati na OŠ Fram, in sicer v sodelovanju z učenci 7. razreda.. Pri tem sva sledili predlaganim smernicam Shan Stapley. Tako smo do sedaj na tem področju naredili že veliko: poiskali so se prijatelji, si izdelali drobne pozornosti, medvedke, izrezali obrise dlani, ki so se sestavili v drevesa prijateljstva. Izbrali smo skupno himno, se spoznavali pri pouku in izven njega, starejši so brali mlajšim in jim pokazali, da jim je nova oblika učenja in druženja zelo všeč. Odločili smo se, da bomo izdajali mesečno brošuro o poteku našega dela.

V načrtu je še veliko reči, od priprave zgoščenk, video posnetkov, učenja tradicionalnih iger in pesmi, pa vse tja do učenja veščin strpnosti, solidarnosti, sodelovanja, predvsem pa prenašanja znanja, veščin in izkušenj od starejših generacij k mlajšim.

Za našo šolo projekt predstavlja prvo tovrstno sodelovanje, zato bi se želeli tako učencem kot staršem in prekomorskim prijateljem predstaviti v čim lepši in bogati luči.

2. DEL

Decembra 2007 smo skupaj z osnovno šolo iz Wrexhama pričeli projekt Bodimo prijatelji. Naše sodelovanje poteka preko različnih medijev in izdelkov. Na spletni strani ETwinning imamo spletno klepetalnico z blogom, kamor pišemo poročila o našem sodelovanju in napredku, poleg tega tudi izdajamo mesečne brošure, power point prezentacije pa tudi video snemanj se lotevamo.

Otroci so si v dosedanjem času izmenjali pisma in drobna darilca. Da je njihovo prijateljstvo na daljavo trdnejše, so združeni v ‘deteljice’, sestavljene iz framskih in britanskih otrok.

V valeški šoli že nekaj let gojijo sistem prijateljevanja med otroki različnih starosti. Starejši Otroci pomagajo mlajšim pri pouku in različnih dejavnostih, kot so izvenšolske aktivnosti, varstvo med odmori ter pomoč pri malici oziroma kosilu. Za podoben način smo se navdušili tudi mi ter v šolskem letu 2007/2008 združili plahe prvošolčke z izkušenejšimi in zrelejšimi sedmošolci. Naveza je pripomogla k samozavestnejšim mlajšim otrokom ter odgovornejšim starejšim.

Naše prijateljstvo se prepleta tako na framski šoli kot tudi preko meja z otroki, ki so veseli, da je daleč od njihovih oči nekdo, ki pa jim je blizu po srcu.

3. DEL

V Walesu že nekaj let uvajajo prakso pomoči starejših učencev mlajših. Zato sva se z učiteljico 1. razreda Jelko Bojc odločili podoben projekt zastaviti tudi z našimi učenci.

  1. Učenci si pomagajo pri obrokih, šolskih nalogah, telesni in likovni vzgoji itd. Prijatelji so med odmori in poukom. Hkrati si dopisujemo z valeškimi prijatelji preko e-pošte. V decembru smo jim tako izdelali božično čestitko, pripravili jabolčne krhlje in kaširana jabolka za dekoracijo. Vse to v okviru projekta, ki zajema tudi pomoč starejših v branju pravljic in posredovanju učnih veščin. Tako so sedmošolci brali pravljico Zdravilno jabolko v slovenščini in angleščini, s čimer so se vezi med njimi še bolj utrjevale.
  2. V naslednjem koraku bomo prijatelji med seboj izmenjali izkušnje pri tradicionalnih igrah, se pri tem snemali in posneli. Učiteljici bova pisali mesečna poročila na portal e-twinning in poročali o našem uspehu, hkrati pa pripravljali mesečno brošure in powerpoint prezentacije o sprotnem delu in dogajanjih. Vse bomo redno posredovali našim angleškim prijateljem in bili v rednih stikih tako z mentorico kot učenci.

Pripravljene igre, zgodbe in pesmi bomo strnili v manjšo knjižico v obeh jezikih, pripravili pa bomo tudi zgoščenke in DVD-je s posnetki našega delovanja.

Na OŠ Fram bodo v projekt vključeni 6- in 12-letniki, iz Walesa pa bomo v stikih s 5- do 6-letnikih, za katere bomo skrbeli preko meja.

Komuniciranje bo potekalo preko elektronskih sporočil, v mislih imamo tudi pogovor s sliko preko skypa, želimo pa pripraviti skupno internetno stran, na kateri bomo beležili naš napredek v sodelovanju.

K sodelovanju nismo povabili nobenega sponzorja, projekt poteka pod okriljem Global Gatewaya, ki sicer najboljšim trem projektom nameni nagrade. V tem primeru bi bila Šolska hranilnica navedena na spletni strani kot častni sponzor, v našem projektu pa bi tudi namen varčevanja in dela z denarjem prav gotovo našlo prostor.

Glede stroškov projekta lahko govorimo le v okvirnih številkah, zajemali pa bi vso medijsko podporo, h kateri sodijo stroški za nakup kamere (na šoli imamo le eno, kar neredko predstavlja težavo, komu jo posoditi), zgoščenk in DVD-jev, potrošni material v obliki tonerjev, papirja…, prav bi nam prišel še en plastifikator, saj želimo pripraviti oglasno desko s fotografijami, katere bi bilo bolje plastificirati, stroški za razvijanje fotografij, fotokopiranje brošur…

V tem letu sodelovanja pa vsekakor načrtujemo dve izmenjavi – eno v Slovenijo za naše goste in eno v Wales. Gostom bi želeli Slovenijo predstaviti kot gostoljubno deželo z raznolikimi možnostmi za spočitje očesa in duha, hkrati pa pokazati bogastvo naravnih lepot Pohorja in bližnje okolice šole skupaj z bogato turistično ponudbo, ki vključuje tudi kulinariko.

Bodimo prijatelji – maj

Bodimo prijatelji – oktober

Drevesa iz rok

3 prevedene  pesmi

Evropska kvaliteta – priznanje

Etwinning – priznanje

 

Dostopnost