Skoči na glavno vsebino
02 630 01 60; 041/673-541 tajnistvo@osfram.si

OSNOVNA NAVODILA ZA USPEŠNOST V ŠOLI

 1. Redno obiskujem pouk.
 2. Pri pouku imam zahtevane pripomočke.
 3. Pozorno poslušam razlago in aktivno sodelujem pri pouku.
 4. Skrbim za urejenost zvezkov in učbenikov.
 5. Med poukom delam zapiske; doma jih dopolnim.
 6. Poleg zapiskov in predpisanih učbenikov uporabljam še druge vire (knjige, leksikone, slovarje, revije, računalniško dostopne vire …)

 

KAKO SE LOTIM UČENJA?

 1. Redno, vsak dan po pouku. Tako zmanjšam pozabljanje.
 2. Prostor za učenje naj bo stalen, dovolj svetel, miren in primerno ogret.
 3. Na delovni površini naj ne bo odvečnih stvari.
 4. Učim se ob istem času.
 5. Pred učenjem nove snovi ponovim staro snov.
 6. Vnaprej si izdelam urnik učenja z odmori.
 7. Pregledam vsebino učenja in si jo razdelim na manjše smiselne dele.
 8. Po potrebi si pripravim dodatne vire (knjige, leksikone …)

 

KAKO SI NAUČENO SNOV NAJBOLJE ZAPOMNIM?

 1. Naredim si kratke povzetke ali miselne vzorce.
 2. Temeljito (tudi glasno) preberem zahtevnejše dele snovi.
 3. Pojasnim si nove besede; izpišem, česar ne razumem in vprašam pri pouku.
 4. Naučeno si skušam predstavljati z že znanimi pojmi v pisni, grafični ali stvarni obliki.
 5. O snovi se pogovarjam tudi s starši, sošolci, prijatelji.
 6. Učenje načrtujem vnaprej in se načrta držim.
Dostopnost