1. – 4. razred

zaporedna ura
trajanje
predura
7.30 – 8.15
odmor
8.15 – 8.20
1.
8.20 – 9.05
odmor malica
9.05 – 9.25
2.
9.25 – 10.10
odmor
10.10 – 10.15
3. 10.15 – 11.00
odmor sadje 11.00 – 11.15
4. 11.15 – 12.00
odmor 12.00 – 12.05
5. 12.05 – 12.50
odmor 12.50 – 12.55
6. 12.55 – 13.40
odmor  13.40 – 14.00
7. 14.00 – 14.45

5. – 9. razred

zaporedna ura  trajanje 
predura  7.30 – 8.15
 odmor  8.15 – 8.20
 1.  8.20 – 9.05
 odmor  9.05 – 9.10
 2.  9.10 – 9.55
 odmor malica  9.55 – 10.15
 3.  10.15 – 11.00
 odmor  sadje  11.00 – 11.15
4. 11.15 – 12.00
odmor 12.00 – 12.05
5. 12.05 – 12.50
odmor 12.50 – 12.55
6. 12.55 – 13.40
odmor 13.40 – 14.00
7. 14.00 – 14.45

Učenci lahko prevzamejo kosilo med 12.15 in 14.15.