Skoči na glavno vsebino
02 630 01 60; 041/673-541 tajnistvo@osfram.si

Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah

Naša šola se je v šolskem letu 2018/2019 vključila v projekt Pogum in smo ena izmed implementacijskih šol. Projekt je financiran s strani Evropske unije (Evropski socialni sklad) in deluje pod okriljem ZRSŠ in MIZŠ. Projekt se bo v kratkem zaključil.

Več o projektu si lahko preberete tukaj: POGUM

POGUM »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«

S šolskim letom 2018/2019 je naša šola kot implementacijska osnovna šola vstopila v projekt Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah – POGUM, ki traja od leta 2017 do 2022. Nosilec konzorcija je Zavod RS za šolstvo. Namen projekta je spodbuditi način razmišljanja in razumevanja podjetnosti pri osnovnošolcih kot zmožnost razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin.

V projekt je vključenih veliko učiteljev naše šole.

Ključni cilji projekta so:

– razviti, preizkušati, spremljati, ovrednotiti in izvajati celoviti model podjetnosti v osnovni šoli ter tako omogočiti prožno prehajanje med izobraževanjem in okoljem,

– omogočiti način razmišljanja mladim, da bodo delovali proaktivno, samoiniciativno, z namenom, da bodo prenašali znanje izven šolskega okolja, kar naj bi prispevalo k uspešnemu učenju karierne orientacije,

– opolnomočiti šolajoče (učence v osnovni šoli) in strokovne delavce (učitelje, svetovalne delavce, druge strokovne in vodstvene delavce v OŠ) s kompetenco podjetnosti.

Cilje bomo dosegali s pomočjo oblikovanega konceptualnega modela kompetence podjetnosti, ki ga sestavljajo tri področja (IDEJE in PRILOŽNOSTI, VIRI, AKCIJA) s po petimi veščinami.Kot šola smo se morali odločiti za eno izmed ponujenih področij. Tako se je naša šola odločila za področje: ŠOLA KOT SREDIŠČE OBČINE.Odločili smo se, da bomo ljudem v občini in seveda tudi širše poskušali približati kulturno dediščino našega kraja. Tako smo začeli z iskanjem podatkov o kulturni dediščini. Radi pa bi, da bi naše učence vzgojili in pripravili v mlade turistične vodnike, ki bi to kulturno dediščino v povezavi z občino nato prenašali širši skupnosti. Kot glavna točka našega dela, v bistvu pa pravi začetek, bi bila otvoritev poti kulturne dediščine našega kraja.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo celotnega projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o projektu si lahko preberete na uradni strani projekta: Stran projekta

Nataša Maver Šoba, koordinatorka projekta

Dostopnost