Skoči na glavno vsebino
02 630 01 60; 041/673-541 tajnistvo@osfram.si

V šolskem letu 2022/2023 se bomo v okviru promocije zdravja zavzemali za čim pestrejšo pokrivanje vseh področij zdravja.

Predvsem pa se bomo tudi v tem šolskem letu zavzemali za to, da nadaljujemo z dobrimi navadami pri uvajanju zdrave in lokalno pridelane hrane, z manj oz. nič dodanega sladkorja v čajih, s ponudbo lokalno pridelanega sadja, zelenjave, mlečnih izdelkov in drugega. Izvajali bomo delavnice v okviru razrednih ur in pri rednih urah pouka in v okviru R a P- a, na katerih bomo med drugim govorili o zdravi prehrani, ustreznem varnem obnašanju na internetu, o duševnem zdravju in delali na izboljšanju le-tega ter na dvigu samopodobe vseh udeležencev v procesu izobraževanja in dela na šoli. Več časa bomo namenili gibanju učencev, zato imamo tudi 15-minutni sadno-gibalni odmor.

Rdeča nit ZDRAVE ŠOLE za letošnje šolsko leto je : MI VSI ZA LEPŠI IN BOLJŠI JUTRI.

Pod ta naslov sodijo vse teme zdravega življenjskega sloga (duševno zdravje – obvladovanje stresa, izboljšanje komunikacije, čuječnost, mediacija, programi Izboljševanje duševnega zdravja, To sem jaz!, zdrava prehrana, več gibanja med poukom in doma, prosti čas, varnost itd.). Vsa aktualna vsebinska področja in naše že uveljavljene uspešne razredne in šolske programe peljemo naprej, tudi teme, ki jih zaznavamo na naši šoli kot pomembne.

Celo šolsko leto si bomo torej prizadevali z različnimi oblikami gibanja in druženja pripraviti učence in starše ter zaposlene k vsem tistim aktivnim dejavnostim, ki bodo pomenile to, da si vzamemo čas zase in s tem za svoje zdravje .

Vsak razrednik in učitelj bo v svojem razredu pripravil kakšno razredno uro ali manjši razredni projekt, ki bo krepil zdravje učencev in z dejanji podpiral vodilo ZDRAVE ŠOLE, da je naša skupna in posamezna aktivnost ta, ki nas pelje v lepši  in boljši jutri.

Želimo pa si seveda tudi to, da nas starši in lokalno okolje pri vsem tem podpirajo in se v različne akcije, na katere jih bomo povabili, tudi vključijo.

Zdrava šola smo že več kot 20 let in v vse pore našega šolskega vsakdana so teme dobro vključene.

Bernarda Šibila, koordinatorka Zdrave šole

Dostopnost