02 630 01 60 tajnistvo@osfram.si

Učence v šolskem letu 2021/22 prevažata v šolo in domov dva prevoznika: šolski minibus (voznik Zvonko Purgaj) in prevoznik Tajhman turizem d.o.o.

Šolski minibus

 

 

 

V šolo

 1. prevoz – Loka
  6. 15 Fram – 6.30 Planica – 6.40 Gradišče – 6.50 Loka – 6.55 Lepi vrh – 7.00 Fram
 2. prevoz – Ranče
  7.00 Fram – 7.10 Ranče – 7.25 Fram
 3. prevoz – Kopivnik
  7.25 Fram – 7.30 Kopivnik – 7.40 Fram
 4. prevoz – Zg. Polskava
  7.40 Fram – 7.50 Zg. Polskava – 8.00 Ješenca – 8.10 Fram

Iz  šole

 1. prevoz – Ranče
  14.05 Fram – 14.15 Ranče – 14.30 Fram

 2. prevoz – Kopivnik
  14.35 Fram – 14.45 Kopivnik (Tajna) – 14.50 Fram
 3. prevoz – Loka
  14.55 Fram – 15.00 Lepi vrh – 15.10 Loka – 15.15 Gradišče – 15.25 Planica
 

Prevoz Tajhman turizem d.o.o.

 

 

V šolo

 1. prevoz – Ješenca
  6.15 Rače (Špar) – Skodič – Gostilna Kostanj – Fram (Elektro MB ) – Ješenca (žel. podhod) – Ješenca – Požeg – Morje (avtobusna postaja) – Morje (dom krajanov) – Morje (Morska c.) – Fram (vrtec) – 6.35 OŠ Fram

 2. prevoz – Morje
  6.35 OŠ Fram – Morje (Brezovec, proti Stari gori) – Morje (dom krajanov) – Morje (Morska c.) – Priolova cesta (Špurej) – Fram (vrtec) – 6. 55 OŠ Fram
 3. prevoz – Planica
  6.55 OŠ Fram – Frajhajm – Planica – Kopivnik – Fram (Pohorska c.) – 7.40 OŠ Fram

 

 

Iz  šole

 1. prevoz – Morje
  13.15 OŠ Fram – Fram (vrtec) – Morje (Morska c.) – Morje (dom krajanov) – Morje (Brezovec, proti Stari gori) – Priolova cesta (Špurej) – 13.35 OŠ Fram

 2. prevoz – Ješenca
  13.45 OŠ Fram – Fram (vrtec) – Morje (avtobusna postaja) – Požeg – Ješenca – Ješenca (žel. podhod) – Rače (Gostilna Kostanj) – 14.10 OŠ Fram
 3. prevoz – Morje
  14.10 OŠ Fram – Fram (vrtec) – Morje (Morska c.) – Morje (dom krajanov) – Morje (Brezovec, proti Stari gori) – Priolova cesta (Špurej) – 14.30 OŠ Fram
 4. prevoz – Ješenca
  14.30 OŠ Fram – Fram (vrtec) – Morje (avtobusna postaja) – Požeg – Ješenca – Ješenca (žel. podhod) – Rače (Gostilna Kostanj) – 14.55 OŠ Fram
 5. prevoz – Planica
  14.55 OŠ Fram – Fram (Pohorska c.) – Kopivnik – Planica – Frajhajm – 15.40 OŠ Fram
 6. prevoz – Morje, Polskava, Ješenca
  15.40 OŠ Fram – Fram (vrtec) – Morje (Morska c.) – Morje (dom krajanov) – Morje (Brezovec, proti Stari gori) – Morje (avtobusna postaja) – Polskava – Požeg – Ješenca – Ješenca (žel. podhod) – Rače (Gostilna Kostanj) – Skodič – 16. 10 Špar
Dostopnost