Skoči na glavno vsebino
02 630 01 60; 041/673-541 tajnistvo@osfram.si

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojnoizobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo. Podrobnejše informacije o delu na daljavo še sledijo.

Ob tem bi vse starše učencev do 5. razreda opozorili, da se varstvo otrok zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole, lahko šteje tudi kot višjo silo zaradi obveznosti varstva. V tem primeru morate obvestiti delodajalca najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga. Delodajalec mora v postopku uveljavljanja povračila nadomestila plače, ko delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, vlogi priložiti tudi izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile.

Osnovna šola Fram bo skupaj z občino Rače-Fram v času pouka na daljavo zagotovila topli obrok vsem tistim učencem OŠ Fram, ki imajo subvencionirano kosilo. Starši tistih otrok, ki prejemajo subvencionirano kosilo boste o tem podrobneje obveščeni.

Pouk na daljavo ne more nadomestiti pravega pouka. Verjamem pa, da bomo s skupnimi močmi poučevanje na daljavo čim uspešneje izvedli. Zaupamo v naše odlično medsebojno sodelovanje.

Lepo vas pozdravljam,

Damjan Gašparič,

ravnatelj OŠ Fram.

Dostopnost