Seznam zaposlenih v šolskem letu 2019/2020

PRIIMEK, Ime Razrednik Opis dela Spletna stran
GAŠPARIČ, Damjan Ravnatelj (Director)
BELAS, Jasna pomočnica ravnatelja , NAR, KEM
VABIČ, Brigita 2. a razredni pouk
STRES, Maša 2. b razredni pouk, JV
RADINOVIĆ, Maja PB
LEŠNIK, Mojca PB
STERNAD, Tadej 5. b razredni pouk
ŠIMUNDŽA, Smiljanka 3. a razredni pouk
LIPUŠ, Anja 3. b razredni pouk
BOJC, Jelka 1. a razredni pouk
STAVBAR, Maja razredni pouk, druga strokovna delavka v 1.a, PB in JV
ŠIBILA, Bernarda 4. a razredni pouk
OZIMIČ, Katja 4. b razredni pouk
GSELMAN, Valentina 5. a razredni pouk, JV
 SLUGA, Martina zunanja izvajalka DSP
ČUK KOZODERC, Polona MAT, ISP, JV, PB
AJD KRAMPL, Tatjana GEO, ZGO, JV
MAVER ŠOBA, Nataša ZGO, DKE, PB
LEŠNIK, Vesna 6. b  MAT,  ISP
GOJKOVIČ, Črtomir 7. b ŠPO, RaP, izbirni predmeti
RAVŠ, Jožica 7. a SLO
PATTY, Maja LUM, izbirni predmet
VESELIČ, Daniel 9. b KEM, BIO,GOS, Izbirni predmet, organizator šolske prehrane
KRAMER, Nina svetovalna služba, ISP, DSP, JV
OŽVALD, Dora  8. a GUM,  MPZ, OPZ, Izbirni predmeti, PB
KREVH, Oskar  8. b TIT, FIZ, Izbirni predmet
 KOVAČEC, Saša  zunanja izvajalka DSP
ANTONČIČ, Tadeja SLO, ISP, PB
KREGAR, Polona ŠPO,  Izbirni predmeti, RaP
FINGUŠT, Vinko računalnikar, OPB, izbirni predmeti, fakultativa
NAPAST, Simona TJA, knjižničarka
PREGLAU, Blaž  9. a TJA, ISP
ŠUC VISENJAK, Tjaša  6. a  TJA, NIP in OIP nemščina, ISP  Nemška bralna značka
VIHAR, Zdenka Kuharica
GORIČAN, Metka Kuharica
PETELINŠEK, Mojca Čistilka
MALINGER, Stanka Čistilka
BLAGOJEVIČ, Jožica Čistilka
MIKETEK, Sonja Čistilka
LUNDER, Martina  Čistilka
PURGAJ, Zvonko Hišnik, šofer šolskega minibusa
MAČEK, Nataša Poslovna sekretarka
OGOREVC, Ida Računovodkinja – računovodski servis Loris
ŠTAVBE Andreja DSP, ISP
JURIČ, Romana Kuhinjska pomočnica
PURG, Urška TJA. razredni pouk, PB
TEPEJ, Marko Kuhar