Skoči na glavno vsebino
02 630 01 60; 041/673-541 tajnistvo@osfram.si

Otroški parlament je izvršilni organ šolske skupnosti. Člani šolske skupnosti bodo letos na otroškem parlamentu razpravljali o temi z naslovom »OTROCI IN NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI«. Otroški parlamenti se kot oblika demokratičnega dialoga med osnovnošolci izvajajo v večini osnovnih šol po Sloveniji in potekajo na več ravneh: na razredni in šolski ravni, na občinski in medobčinski ravni, na regionalni ravni in na nacionalni ravni. Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah. Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenja, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih. Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora v Sloveniji.

 

Mentorica šolske skupnosti je v letošnjem šolskem letu Nina Kramer, predstavniki šolske skupnosti se sestajajo dvakrat mesečno – ob četrtkih po B urniku ob 7. 30 v učilnici 103.

 

Dostopnost