Skoči na glavno vsebino
02 630 01 60; 041/673-541 tajnistvo@osfram.si

Spoštovani starši,

obveščamo Vas, da smo na šoli pričeli z izvajanjem projekta Popestrimo šolo 2016/2021. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in njegov namen je prispevati k razvoju inovativnih učnih okolij v okviru katerih se ustvarijo možnosti za razvoj ključnih kompetenc učencev (bralna pismenost, socialne in jezikovne kompetence, učenje učenja, kritično mišljenje, inovativnost, ustvarjalnost, podjetništvo, raziskovanje, uporaba pametne tehnologije). Vzgojno-izobraževalne aktivnosti so bodo izvajale tako individualno kot skupinsko in se bodo posvečale posameznikovim individualnim potrebam, primanjkljajem in nadarjenostim. Tema projekta je gozdna pedagogika. V okviru projekta bomo na šoli in v njeni oklici izvajali različne brezplačne dejavnosti izven rednega šolskega pouka. Delavnice so namenjene vsem učencem (1. – 9.r) in se bodo v največji možni meri izvajale zunaj – v naravi/gozdu. Udeleženci delavnic bodo pridobili več stika z naravo, gibanja v njej in deležni bodo izkustvenega učenja. Vse informacije v zvezi z aktivnostmi (urniki in program) in dogajanjem bodo objavljene na spletni strani šole pod rubriko Popestrimo šolo 2016/2021; dodatne odgovore na morebitne nejasnosti pa lahko dobite tudi pri učiteljici Nataliji Ferk (natalija.ferk@gmail.com, 031 489 799), ki je izvajalka tega programa.

Dostopnost