Skoči na glavno vsebino
02 630 01 60; 041/673-541 tajnistvo@osfram.si
POPESTRIMO ŠOLO 2017/2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih
Splošno

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Sofinanciranje aktivnosti programa Popestrimo šolo 2017-2021(POŠ) je namenjeno profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev v osnovni in srednji šoli, s pomočjo katerih se bo izboljšalo kompetence učencev in dijakov (šolajočih), skladno s specifičnem ciljem 3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Projekt spodbuja k uporabi novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bo strokovni delavec (multiplikator) izvajal dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc skladno s Priporočili Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES) (UL L 394/10 z dne 30. 12. 2006).

Namen

Namen operacije je prispevek k razvoju inovativnih učnih okolij, v okviru katerih se ustvarjajo možnosti za krepitev ključnih kompetenc, ki so bistvena podlaga za učenje, ki podpira vse učne dejavnosti. Z ukrepom bodo ustvarjeni pogoji za izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti, ki niso del rednega izobraževalnega programa in niso financirane iz javnih sredstev, in sicer preko financiranja zaposlitev strokovnih delavcev.

Strokovni delavci bodo kot multiplikatorji POŠ izvajali individualne in skupinske neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z učenci oziroma dijaki tako, da se bodo posvečali njihovim individualnim potrebam, primanjkljajem oziroma nadarjenostim, še posebej s spodbujanjem bralne pismenosti, dviga jezikovnih in socialnih kompetenc, kompetence učenje učenja, kritičnega mišljenja, razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh, raziskovanja, inovativnosti, ustvarjalnosti, trajnostne naravnanosti, uporabe pametne tehnologije ter podjetništva in podjetnosti v povezavi s karierno orientacijo. Obenem bodo ustvarjene možnosti za razvijanje že pridobljenih kompetenc in spretnosti strokovnih delavcev, in sicer z diseminacijo naštetih vsebin na strokovne delavce vzgojno-izobraževalnega zavoda preko usposabljanj predvsem na izkustveni ravni, kar bo dodatno prispevalo k dvigu splošnih kompetenc učencev in dijakov, s tem pa k boljši učni uspešnosti, večjim možnostim za uspešno izobraževanje, boljši socialni vključenosti in višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni in srednji šoli. V sklopu izvajanja ukrepa se bo spodbujalo sodelovanje šol prijaviteljic z drugimi javnimi zavodi, gospodarskimi družbami in nevladnimi organizacijami v lokalnem in strokovnem okolju.

Cilj
Cilj projekta je usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki izvajajo izobraževalne programe osnovne šole, izobraževalne programe gimnazij, izobraževalne programe poklicnega in strokovnega izobraževanja. V obdobju od 1.11.2016 do 31.10.2021 je potrebno doseči kazalnik in sicer usposobljenih najmanj 218 strokovnih in vodstvenih delavcev s področja osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter srednjega splošnega izobraževanja, ki prihajajo iz naše kohezijske regije.
Financiranje
Projekt oz. operacijo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada – namenska sredsta EU za kohezijsko politiko (80,00 %) in slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike  (20,00 %).
Popestrimo šolo na OŠ Fram

S projektom smo pričeli v šolskem letu 2016/17 in sicer meseca novembra. V ta namen smo zaposlili novega strokovnega delavca, multiplikatorja, ki bo izvajal individualne in skupinske neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z učenci in usposabljal strokovne delavce sodelujočih šol.
Tema projekta je Gozdna pedagogika s poudarkom na izkustvenim učenjem. V letu 2017/21 bomo tako kot preteklo leto poskušali učencem zagotoviti čim več dejavnosti na prostem. V sklopu programa ponujamo raznolik nabor podaktivnosti oz. delavnic.

Dejavnosti za učence
 1. Čudežni zvoki gozda (glasbena delavnica, izdelovanje glasbil, petje, igranje na inštrumente)
 2. Igralnica v gozdu (različne socialne igre: orientacijski tek, lov na zaklad, fotoorientacija, zabavni team building program, izdelava čutne poti)
 3. Mmm, diši (priprava zdravih zajtrkov/malic, sadno-zelenjavnih sokov, zeliščnih čajev)
 4. Staro=novo (izdelovanje uporabnih predmetov iz odpadne embalaže)
 5. Gozdna ustvarjalnica (ustvarjanje z naravnimi materiali, nakit, učenje fotografije, snemanje obnašanje živali)
 6. Gozdni laboratorij (izvajanje zabavnih poizkusov)
 7. Učenje učenja (pomoč učencem pri učenju, izkustveno učenje)
 8. Eko tovarna (izdelava ekoloških čistil)
 9. Radovednež (debate na temo ekologija, raziskovalna naloga na temo ekologija/gozd)
 10. Športajmo v naravi (različne športne aktivnosti v naravi – igre, tek, plezanje, nordijska hoja, jahanje, strateške igre, lov na zaklad, športne igre v telovadnici in na igrišču)
 11. V gozdu živijo pravljice (pisanje in branje zgodb, uprizarjanje kratkih dramskih iger, bralne urice na prostem)
 12. Služba? (spoznavanje različnih poklicev)
 13. Gozd – vir lesa (spoznamo poklic mizarja, izdelovanje iz lesa)
 14. Z glavo v naravo (učenci spoznajo poklic gozdarja, izvejo kako trajnostno ravnati z gozdom in kako skrbeti za naravo)
 15. Pustolovski tabor (učenci prespijo na prostem v šotorih, čez dan imajo različne ustvarjalne dejavnosti, lov na zaklad, opazujejo živali z visokih lovskih prež, ob večerih zakurijo ogenj in si na njem pečejo jabolka, kruh, hrenovke,)

Delavnice se bodo izvajale izven časa pouka (pred in po pouku), nekatere dejavnosti bomo izvajali ob sobotah in v času šolskih počitnic. Vse dejavnosti so brezplačne in se bodo v največji možni meri izvajale zunaj v naravi/gozdu. Namen projekta je z določenimi dejavnostmi obogatiti pouk, obšolske in počitniške dejavnosti. Otroci in mladostniki bodo z delavnicami pridobili več stika z naravo,  gibanja v njej, deležni dobo tudi izkustvenega učenja.

Sodelovali bomo z različnimi lokalnimi društvi, bližnjimi osnovnimi šolami, podjetji in zavodi.

Glede poteka dejavnosti učence obveščamo na oglasni deski Popestrimo šolo, ki se nahaja v prvem nadstropju ob akvariju, prav tako obveščanje poteka preko e-asistenta.

Teme izobraževanj za strokovne delavce
 1. Gozdna pedagogika (strokovni delavci spoznajo osnove gozdne pedagogike in praktično izvedejo nekaj primerov kako gozdno pedagogiko izvesti/ključiti pri rednih urah pouka, delavnica se izvede v naravi)
 2. Team Building (strokovni delavci praktično izvedejo nekaj vaj oz. nalog, ki jih lahko kasneje uporabijo pri izvedbi razrednih ur)
 3. Izkustveno učenje (na delavnici v gozdu/naravi strokovni delavci spoznajo način izkustvenega učenja)
 4. Gozdno poročilo (multiplikator na rednih konferencah poroča o dejavnostih in rezultatih projekta)
 5. Braingym tehnika (strokovni delavci spoznajo kaj je braingym tehnika in praktično izvedejo nekaj vaj, ki jih lahko uporabijo z učenci pri pouku)

Doživetja iz motoričnega parka Gamlitz

Zadnjo, prijetno in sončno soboto v mesecu septembru smo se pošteno razgibali v motoričnem parku v Gamlitzu v Avstriji. Preizkusili smo vsa plezala in gibalne naloge. Najbolj zanimive so bile gugalnice in ravnotežni poligoni. Moč smo nabirali v fitnesu na prostem. Spletla so se tudi nova prijateljstva, saj smo na izlet odšli s sosednjo šolo, OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica. Imeli smo srečo, saj smo lahko pobližje spoznali živali, ki jih ne srečaš kar tako vsak dan. Puhaste in prijazne lame smo lahko božali in vodili na sprehod. Ko smo se vračali domov smo ugotovili, da so naše roke in noge prijetno utrujene, v glavah pa mrgoli prijetnih občutkov, ki smo jih doživeli v naravi in prijetni družbi.
Z učenci smo v mesecu septembru kot vedno krepili ročne spretnosti. Pletli smo zapestnice, izdelovali kazala za knjige in zmajčke, ki bruhajo ogenj. Zabavali smo se ob prebiranju zanimivih zgodb in pravljic s tretješolci, učenci druge triade so bili deležni različnih socialnih iger.

Dejavnost – september 2017

Dejavnosti, ki so se odvijale v mesecu novembru (POŠ)

V okviru projekta Popestrimo šolo smo v sklopu različnih delavnic ustvarjali izdelke na temo jesen, gozd in živali. V času popoldanskega varstva smo z učenci na zunanjem dvorišču pred šolo ustvarjali z naravnim materialom, ki smo ga nabrali na dvorišču in okolici. Nabrali smo predvsem liste in vejice, iz katerih smo izdelali kralja živali. Namesto njegove veličastne grive smo uporabili drevesne liste in drugi nabrani naravni material. Ob ustvarjanju smo se pogovarjali o živalih, ki živijo v živalskih vrtovih. Nekaj končanih izdelkov smo tudi razstavili na hodniku (na plakatu Popestrimo šolo). V jutranjem varstvu smo se z učenci igrali igro Zbudi kačo, pri kateri so si učenci najprej kačo izdelali (narisali, pobarvali, izrezali), potem pa jo zbujali s pomočjo petja pesmi. Prav tako, v jutranjih uricah smo si nekajkrat prebrali  zgodbo Svetlane Makarovič: Veveriček posebne sorte. Po prebrani zgodbici smo se pogovorili, kaj jim je bilo v zgodbi všeč in kaj ne. Osrednja nit je bila vezana na temo drugačnosti. Učenci so svoj najboljši del zgodbe narisali. Veliko se nam je dogajalo in veliko še se nam bo. Kaj vse še smo izdelovali si poglejte v Foto kotičku (POŠ).

V okviru projekta Popestrimo šolo smo se z učenci vključili tudi v:

SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK

V sklopu slovenskega tradicionalnega zajtrka smo z učenci naredili domače maslo in ga poimenovali MASLO OŠ FRAM. Maslo so lahko vsi učenci in delavci na šoli na dan slovenskega tradicionalnega zajtrka degustirali.

KULTURNI BAZAR

Z učenci smo se tudi vključili v izdelavo izdelkov za Kulturni bazar. Naredili smo voščilnice in okrasili svečke, ki nam jih je prijazno poklonilo podjetje Ilkos (Ilkos svečarstvo in trgovina d.o.o.), za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Vas starše lepo vabimo, da se nam 1.12.2017 pridružite in skupaj z otroci poiščete tiste izdelke, ki vam bodo lahko krasili dom v veselem, prazničnem decembru.

Dejavnost – november 2017

Dejavnost –  december 2017

Aktivnosti v mesecu decembru so bile predvsem praznično obarvane.

KAJ SMO POČELI:

 • izdelovali smo Miklavže,
 • izdelovali smo praznične figurice iz gline,
 • izdelovali smo Božičke za občino Rače – Fram,
 • pisali smo pismo Božičku,
 • izdelali smo okraske za šolsko božično drevo,
 • izdelali smo sivkino milo,
 • izdelali smo plakat za Shemo šolskega sadja,
 • odpravili smo se na drsanje.

Tukaj so zbrane aktivnosti, ki so se učencem najbolj vtisnile v spomin, spodaj pa še prilagamo fotografije nekaterih aktivnosti in/ali izdelkov.

Dejavnost –  januar 2018

V mesecu januarju smo se z učenci OŠ Fram, v sklopu projekta Popestrimo šolo, posvetili učenju ročnih spretnosti in sicer smo se učili šivati. Najmlajšim, učencem 1. razredov so pomagali bolj izkušeni in na koncu meseca so se učenci lahko veselili svojega izdelka. Iz starih nogavic smo si izdelali ali konja ali osla ali bika. Čeprav je za izdelavo bilo potrebno imeti veliko volje smo bili veseli, da so jo učenci imeli, da niso odnehali in da so bili z izdelkom na koncu zadovoljni.

V mesecu januarju smo začeli z delavnico V gozdu živijo pravljice v kateri tedensko prebiramo knjige in se urimo v branju ter razumevanju takšnih in drugačnih zgodbic, ter se veselimo in komaj čakamo bomo to lahko počeli tudi v prihodnje zunaj šole (v gozdu, na travniku, na igrišču,…).

Dejavnost – Februar 2018

V začetku meseca februarja se je vse vrtelo okrog PUSTA. Z učenci OŠ Fram smo v sklopu projekta Popestrimo šolo, iz velikih papirnatih vreč izdelali kurenta in druge pustne maske, ki so v pustnem času, v času veselja in norčij krasile šolsko avlo. Vključili smo se tudi v kulturni dan, ki smo ga imeli na pustni torek. Organizirali smo delavnico Poslikava obraza, kjer smo ne maskirane učence maskirali. Za učence od 1. – 5. razreda, ki so se udeležili pustne povorke do vrtca, pa smo pripravili darilca za vsak oddelek vrtca.
Zelo aktivni smo bili tudi med zimskimi počitnicami. Organizirali smo tri dnevno delavnico »Športajmo« in se veselimo. Učenci so lahko izbirali med delavnicami ŠAH, PLEZANJE in igre z žogo ter SANKANJE (na Planici). Kljub hudi zimi, ki so jo napovedovali za dan ko smo se odpravili sankat smo bili veseli prekrasnega, sončnega nič kaj hladnega dne.
Vabim Vas, da si ogledate slike. Nina Pihler

Dejavnost – Marec 2018

V sklopu projekta Popestrimo šolo smo v mesecu marcu razmišljali predvsem o težko pričakovani pomladi, zato smo na tematiko pomlad organizirali različne delavnice.
Prvič smo se spominjali pomladi na Gregorjevo za katerega po starem izročilu velja, da se »ptički ženijo«. Za ta praznik smo si prebrali njegove značilnosti in na oglasno desko Popestrimo šolo napisali nekaj misli, ki smo jih zaželeli vsem v šoli.
Kot začetek pomladi smo v tem mesecu sejali in sadili različne rastline. Tudi na materinski dan nismo pozabili, zato smo v ta namen okrasili vsak svoj cvetlični lonček in v njega posadili čebulice cvetočih rastlin, ki so jih učenci za materinski dan podarili svojim mamam.
Organizirali smo večjo delavnico z naslovom Živali, katere so se udeležili predvsem učenci 6. in 7. razreda. Učenci so se na principu izkustvenega učenja učili o različnih živalskih vrstah.
V zadnjem tednu meseca marca, pa smo se osredotočili na velikonočne praznike, zato smo v tem tednu ustvarjali velikonočno dekoracijo, barvali smo pirhe in pekli različne dobrote.

Dejavnost – April 2018

V sklopu projekta Popestrimo šolo smo se v mesecu aprilu intenzivno začeli ukvarjati z urejanjem šolskega vrta.

Šolski vrt smo popolnoma »obrnili na glavo«. Najprej smo se lotili načrtovanja, potem pa smo podvihali rokave in smo začeli kopati. Odločili smo se, da si ustvarimo zeliščni vrt, in da si posadimo jagodičevje. Sedaj je vrt še vedno v fazi oblikovanja, po prvomajskih praznikih, pa že učenci nestrpno čakajo, da bomo začeli saditi.

Ker so naši učenci na šoli gostili učence iz Bosne, smo gostom v sklopu projekta še dodatno popestrili dogajanje. Peljali smo jih na ogled EKO turistične kmetije Pri Baronu, ker nam je prijazen g. Uranjek s svojimi otroci razkazal kmetijo in nas pogostil z odličnim domačim sokom. Ogledali smo si posestvo, živali na posestvu, organizirali smo »škorn tanc« in delavnico, kjer so si naši učenci in gostje iz Bosne iz naravnega materiala ustvarili spominek za domov.

Dejavnost – Maj 2018

V sklopu projekta Popestrimo šolo smo v mesecu maju nadaljevali predvsem z urejanjem šolskega vrta.

Šolski vrt sedaj že ima podobo, potrebuje le še nekoliko časa, da se vse rastline, ki smo jih posadili razrastejo. Posadili smo nekaj okrasnih rož, 7 različnih vrst zelišč in jagodičevje (jagode in maline). Glavni projekt pri urejanju šolskega vrta, pa je za učence vsekakor bil »hotel za žuželke«.

Zraven urejanja šolskega vrta smo še počeli veliko različnih stvari. Mesec maj, pa si bodo učenci predvsem zapomnili po izletu v Ljubljano. V sklopu projekta Popestrimo šolo in krožka Potep po Sloveniji smo se z nekaterimi učenci 1. triade odpravili na pravi potep. Odpravili smo se v glavno mesto Slovenije, kjer smo si ogledali zmajev most in ljubljanski grad. Zmajev most smo si ogledali zato, ker so učenci bili navdušeni nad zmaji, saj jih je na ljubljanskem gradu čakala vodena delavnica na temo zmajev. V ljubljanskem gradu smo podoživeli preteklost, čas vitezov, kraljev, princev in princes.

Dejavnost – Junij 2018

V sklopu projekta Popestrimo šolo smo  se v mesecu juniju posvetili poletju.

Do zadnjega šolskega dne smo obiskovali naš vrt in se tu in tam posladkali z jagodami, ki smo jih sami pridelali.

Kot zaključek šole smo nekaj učencem omogočili ogled centra eksperimentov v Mariboru. Učenci so se v centru eksperimentov udeležili delavnice na temo Optične prevare. Ogledali, pa so si lahko tudi stalno zbirko različnih zanimivih eksperimentov.

V sklopu projekta Popestrimo šolo smo v povezavi z medgeneracijskim centrom DANica Rače – Fram organizirali tako imenovane AKTIVNE POČITNICE in le te so se začele že zadnji teden v juniju, takoj po koncu šole. V tem tednu se nam je veliko dogajalo in uživali smo kljub kislemu vremenu. Prvi dan smo se skozi različne športne igre spoznali, priredili smo tekmovanje dvojic v naprej pripravljenem poligonu in nogometu. Tema drugega dne so bili mikroorganizmi, zato so se vse aktivnosti navezovale prav na to. Odpravili smo se do Račkih ribnikov kjer smo opazovali naravo in hkrati smo si nabrali vzorce za mikroskopiranje. Otroci so si te nabrane vzorce pogledali in bili so navdušeni, kaj vse so videli skozi mikroskop. Odprli smo si nove dimenzije »nevidnega sveta«. Tretji dan smo bili taborniki, imeli smo pravo taborniško malico, ogledali smo si film Gremo mi po svoje in k sebi smo povabili gosta gospoda Petra, ki je planinec in nam je razkazal vso opremo ter nas naučil nekaj vozlov. Največja atrakcija tistega dne je bila zagotovo spust gospoda Petra s plezalno opremo iz našega balkona. Zadnji, dan delavnic smo se z učenci odpravili proti Ptuju na posestvo Marsilea (konjeniški center), kjer so učenci navezali stik z konji, se naučili dela z njimi, kako skrbet za njih in predvsem kako se v družbi konjev obnašat. Spoznali smo da so konji veličastne živali, velike, močne in vzdržljive vendar hkrati tudi zelo plašne živali. Seveda so se otroci preizkusili tudi v jahanju in tako v večini spoznali jahanje kot športno panogo.

Vabim vas, da si utrinke dogajanj v mesecu juniju ogledate tudi na naši spletni strani in na FB strani medgeneracijskega centra DANica Rače – Fram.

Dejavnost – 2. teden aktivnih počitnic

Za nami je že drugi teden AKTIVNIH POČITNIC v katerem smo uživali v športnih igrah, pohodu, bowlingu, obisku Modre delavnice in Pustolovskega parka Betnava.

Oglejte si naše utrinke.

Dejavnost- 3. teden aktivnih počitnic

Dejavnost – 4. teden aktivnih počitnic

Dostopnost