Skoči na glavno vsebino
02 630 01 60; 041/673-541 tajnistvo@osfram.si

V mesecu maju bodo učenci 6. in 9. razreda opravljali nacionalno preverjanje znanja – NPZ.

Cilj NPZ je preveriti doseganje standardov znanja, določenih z učnimi načrti, in pridobiti dodatne informacije o kakovosti znanja učencev.

Ob koncu 6. razreda se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika.

Ob koncu 9. razreda pa se poleg slovenščine in matematike preverja znanje iz tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister za izobraževanje, znanost in šport. Ta predmet je letos za naše učence 9. razredov biologija.

Na isti dan učenec opravlja znanje le iz enega predmeta. Preverjanje se pri posameznem predmetu opravlja pisno. Vsi učenci opravljajo NPZ iz določenega predmeta istega dne ob isti uri. Opravljanje NPZ se bo pričelo ob 8.30 in se zaključilo ob 9.30.

Nacionalno preverjanje znanja se izvede v enem roku in bo potekalo:

v torek, 4. 5. 2021 – slovenščina za 6. in 9. razrede,

v četrtek, 6. 5. 2021 – matematika za 6. in 9. razrede,

v ponedeljek, 10. 5. 2021 – angleščina za 6. in biologija za 9. razrede.

Staršem in učencem 6. in 9. razredov bodo omogočeni vpogledi v ovrednotene preizkuse in izpise dosežkov preko spletnega portala http://npz.ric.si.

Za 9. razrede bo vpogled možen od 1. 6. do 3. 6. 2021 in za 6. razrede od 7. 6. do 9. 6. 2021.

Dosežki učencev 9. razredov pri NPZ se v letošnjem šolskem letu ne bodo upoštevali pri omejitvah vpisa v srednjo šolo.

Učenci s posebnimi potrebami so upravičeni do prilagojenega izvajanja NPZ.

Več informacij lahko pridobite iz Informacij za učence in starše, ki jih je izdal Državni izpitni center in objavil na spletni strani http://www.ric.si.

Dostopnost