02 630 01 60 tajnistvo@osfram.si

Šolska skupnost učencev je organizirana po delegatskem (poslanskem) principu, tako da poslanci vseh oddelčnih skupnosti tvorijo nadgradnjo – šolsko skupnost. Sestanejo se po potrebi: upoštevanje njihovih želja, odprave nepravilnosti in analize uspeha ter iskanje rešitev za odpravo nastalih problemov. Vsako leto se izvoljeni predstavniki udeležijo dejavnosti šolskega parlamenta v Mariboru oziroma kasneje v Ljubljani. Šolsko skupnost vodi pedagoginja Andreja Štavbe. 

 

Dostopnost