Skoči na glavno vsebino
02 630 01 60; 041/673-541 tajnistvo@osfram.si

Šolska skupnost spremlja in koordinira aktivnosti učencev na šoli – predstavniki oddelkov med 4. in 9. razredom razpravljajo o življenju in delu na šoli, načrtujejo različne sodelovalne akcije v ožjem in širšem okolju.

Šolski parlament razpravlja na določeno temo v sodelovanju z ZPM (Zveza prijateljev mladine). V redni program ga vključujemo kot obliko vzgoje za demokracijo in je prostor za javno izražanje otroških mnenj in vprašanj, ki zadevajo odraščanje in vključevanje v življenjsko okolje. V letošnjem šolskem letu je tema otroškega parlamenta Duševno zdravje otrok in mladostnikov.

V sklopu srečanj šolske skupnosti, ki jo sestavljajo predstavniki oddelčnih skupnosti med 4. in 9. razredom, bomo zbirali konstruktivne predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, z
dnevi dejavnosti, ekskurzijami, interesnimi dejavnostmi,  prireditvami in drugimi dejavnostmi, ki jih organizira šola. Spremljali bomo uresničevanje pravic in dolžnosti učencev. V povezavi sodelovanja z lokalnim okoljem bomo po potrebi organizirali skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije, podali mnenja, stališča in predloge lokalnim oblastem…), predlagali izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje). Pripravili bomo sprejem prvošolcev v šolsko skupnost v obliki lova na skriti zaklad. Izvedli bomo raziskavo stališča skupnosti šole na nacionalno temo Duševno zdravje otrok in mladostnikov. Svoje delo in aktivnosti bomo predstavili staršem na seji sveta staršev.

Andreja Štavbe Mušič, vodja šolske skupnosti

 

Dostopnost