Šolsko leto 2020/2021 se začne 1. 9. 2020 in konča 24.6.2021, za učence 9. razreda pa 15.6.2021.

Za učence 1. – 9. razreda je šolsko leto razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji:

 • prvo ocenjevalno obdobje traja od 1.9.2020 do 29.1.2021
 • drugo ocenjevalno obdobje traja od 1.2.2021 do 24.6.2021 (za učence devetih razredov traja drugo ocenjevalno obdobje do 15.6.2021)

 

Počitnice

 • Jesenske: od 26.10.2020 do 1.11.2020
 • Novoletne: od 25.12.2020 do 2.1.2021
 • Zimske: od 15.2.2021 do 19.2.2021
 • Prvomajske:  27.4.2021 in 1.5.2021
 • Letne: od 28.6.2021 do 31.8.2021

 

Pouka prosti dnevi:

 • 31.10.2020 – dan reformacije
 • 1.11.2020 – dan spomina na mrtve
 • 25.12.2020 – Božič
 • 26.12.2020 – dan samostojnosti
 • 1.1.2021 in 2.1.2021  – novoletni praznik
 • 8.2.2021 – kulturni praznik
 • 5.4.2021 –  Velikonočni ponedeljek
 • 26. 4. 2021 – pouka prost dan
 • 27.4.2021 – dan upora proti okupatorju
 • 1.5.2021  in 2.5.2021 – praznik dela
 • 25.6.2021 – dan državnosti

Roki za predmetne, popravne in razredne izpite

 • od 16.6.2021 – 30. 6.2021: prvi roki za učence devetih razredov
 • od 28.6.2021 do 9.7.2021: prvi roki za učence ostalih razredov
 • od 18.8.2021 do 31.8.2021: drugi roki

 

 

Dostopnost