Skoči na glavno vsebino
02 630 01 60; 041/673-541 tajnistvo@osfram.si

POZDRAVLJENI, MLADI

Kjer so v jami, mlini sami,

je za hramom hram,

kjer se čuje, kovač kuje

TO VAM JE NAŠ FRAM!

( Oroslav Caf, FRAMSKA HIMNA)

Tako radi in ponosno pojemo Framčani našo himno, saj opisuje življenje in naravne lepote našega kraja, naše gozdnate pohorske senčine in grozdnate trte sončnice, naše idilične vasice Loke, Planice, Ranč v nederjih Pohorja, v dolino mehko spuščajoče se Morje, Kopivnik, Fram in Ješenco. Vse opisano imenujemo Framsko. Te lepote uživa nekaj tisoč krajanov in vsa naša pota se stekajo ter srečajo zagotovo v srcu našega kraja, naši osnovni šoli, kjer smo danes posebno veseli in ponosni.

NEKAJ BESED O KRAJU

Na jugovzhodnem podnožju zelenega Pohorja leži med rebrastimi izrastki tega gorovja skromna vas Fram.

Z okoliškimi soseskami tvori zaokroženo celoto, ki se razprostira severno od ceste Maribor – Ljubljana in poseda tudi sončne hrbte južnega pobočja Pohorja.

Naši predniki so se pod Pohorjem naselili kmalu po letu 568, ko so današnje slovensko ozemlje zapustili Langobardi. Zgodovina srednjeveškega Frama je povezana z gradom, čigar razvaline so na severozahodni strani. Framsko zemljiško gospostvo bi naj nastalo proti koncu 12. stoletja. V roke naj bi prišlo enemu prvih maršalov, ki jih je imela vojvodina Štajerska od leta 1180 dalje. Ta naj bi bil dal zgraditi grad, ki se je imenoval Fraunheim (nemški zapis VRAVNHAYM), kar pomeni gospodov (maršalov) dom. Prvič je ime Fraunheim zapisano leta 1335, sčasoma se je prelevilo v FRAUHEIM in izgubilo pred sredino 18. stoletja še nekaj črk – tako je nastalo ime Fram. Gradu že dolgo ni več.

V letih 1492 – 1499 so Fram napadli enkrat Ogri in dvakrat Turki. Leta 1635 so grad osvojili uporni kmetje. Takrat so imeli framsko gospostvo slivniški Herbersteini, ki so framski grad zanemarili. V revolucionarnem letu 1848 so bili krajani zaradi kaplana Oroslava Cafa narodnostno prebujeni. Predvojno politično življenje se je odvijalo predvsem med klerikalno in liberalno stranko. V zadnjih letih pred vojno se je povečalo delovanje organizacije nemške manjšine Kulturbund. Leta 1942 so se v Framu in okolici vzpostavile močne partizanske postojanke. Leta 1944 je Fram napadla Bračičeva brigada in razdejala orožniško postajo. Istega leta pa so Nemci požgali vas Planico nad Framom in Jugovo domačijo v Rančah.

Od zlatega studenca so imeli pred 2000 leti Rimljani napeljan vodovod na Ptuj. Vodna moč je omogočila delovanje številnih mlinov, žag, stop in oljarn. Živahna je bila tudi trgovina z lesom.

V Framu so živeli in delovali številni pomembni možje. Oroslav Caf je avtor znamenite Pesmi o Framu, ki popisuje lepo lego in rodovitnost Frama ter marljivost njegovih prebivalcev. Dr. Pavel Turner je bil pisatelj, pesnik, politik in velik dobrotnik ter podpornik slovenskih študentov. Ludvik Černej – pesnik, učitelj in šolski nadzornik:

Po domače zopet

v rojstni hiši bivam,

pri domačih svoji

praznike uživam…

Da bi moglo vedno,

vedno tako biti!

Ako ura bije, moram spet oditi. 1. marca 1895

Josip Priol je bil ravnatelj tedanje vinogradniške in sadjarske šole v Mariboru. Po njem se imenuje sorta jabolk PRIOLOV DELIŠES.

V Fram so prihajali na daljše ali krajše obiske: Karel Štrekelj, Anton Aškerc, Ivan Cankar in številni drugi pomembni možje.

OŠ FRAM SE PREDSTAVI

Začetek šolskega pouka v Framu sega v Napoleonove čase. Že leta 1802 je začel učiti otroke abecedo Andrej Eberl, p. d. Blatnik, pošten čevljar. Učil jih je v mežnariji. Pozneje je bila šola v Prelogovi hiši pod cerkvijo. Leta 1862 je dal slivniški grof za šolo na razpolago eno sobo v svojem skladišču. Istega leta pa je za šolo vneti župnik Franc Rat kupil od grofa, ter ga za šolo za silo uredil. Kmalu so ugotovili, da bodo na tem poslopju nujna popravila, zato so ga leta 1873 do tal podrli ter postavili novo, lepo enonadstropno šolo s tremi učilnicami in stanovanji za tri učitelje.

Med zidanjem so poučevali v Denikovi, sedaj Böhmovi hiši. Leta 1882 je dobila šola ekspozituro na Planici, kamor je učitelj hodil trikrat na teden poučevat. Ta šola je čez 16 let postala enorazrednica.

V letih 1900 – 1904 je vnovič nastala potreba po razširjanju šole. Treba je bilo zagotoviti prostor za peti razred. Zaradi tega so dozidali II. nadstropje, kar je stalo 26.000 K. Že takrat so mislili naprej in določili še prostor za šesti razred.

Prve dni junija 1941 so iz šole odpeljali v štiriletno izgnanstvo v Srbijo ravnatelja Ludvika Grafenauerja z družino, ženo in dvema majhnima otrokoma. Po vojni je šola delovala naprej kot šestrazrednica. Po ustanovitvi nižjih gimnazij je vsako leto nekaj otrok, ki so želeli nato naprej v šole v mesto, obiskovalo nižjo gimnazijo v Račah.

Po ukinitvi nižjih gimnazij pa je framska šola zaživela kot popolna dvoparalelna osemletna šola. Po ukinitvi šole na Planici med letoma 1962 – 63 so tudi učenci s tega področja pričeli prihajati v šolo v Fram.

Leta 1976 je bil s samoprispevkom krajanov zgrajen prizidek s tremi učilnicami. Uredili so tudi kletne prostore za učilnico THV in jedilnico.

Šola je imela 1402m 2 površine, kar je bilo daleč pod veljavnimi normativi, bila pa je tudi brez telovadnice, zato se je pouk delno odvijal v popoldanski izmeni. Leta 1995 smo z dograditvijo mansarde pridobili nove prostore in telovadnico. Tako ima šola sedaj 3201m 2 površine.

V letu 2001 smo s prvim razredom vstopili v uvajanje devetletke.

Danes obiskuje osnovno šola Fram že skoraj 400 učencev iz zaselkov: Planica, Kopivnik, Loka, Gradišče, Morje, Požeg, Ješenca, Ranče, Šestdobe in Fram. Skoraj polovica otrok je oddaljenih od šole več kot štiri km, najbolj oddaljeni pa celo 11 km. V šolo se pripeljejo z dvema avtobusoma. Imamo 19 rednih oddelkov in 6 oddelkov PB. Šoli je priključen tudi vrtec.

Naša šola se s kvalitetnim vzgojno – izobraževalnim delom in prijaznostjo ter odprtostjo trudi biti dobra šola, kar dokazujejo številni uspehi učencev na vseh področjih udejstvovanja in tekmovanjih. To potrjujejo tudi uspehi naših učencev v nadaljnjem šolanju in življenju.

Dostopnost