Skoči na glavno vsebino
02 630 01 60; 041/673-541 tajnistvo@osfram.si

“Vsak učenec se zmore naučiti,

vendar ne na isti dan ali na enak način.”

G. Evans

 

Dragi učenec/ka!

Tvoj vsakdan je sestavljen iz mnogih trenutkov. Včasih se zgodi, da potrebuješ kak nasvet. Mogoče ti je kdaj na šoli dolgčas pa ne veš, kaj lahko počneš v prostem času. Včasih se zalomi pri učenju, včasih pri ljubezni. Včasih se zgodi, da se kaj lepega ali manj lepega dogodi doma.

V takih trenutkih me lahko poiščeš na šoli.

Na svetovalno službo se lahko obrneš:

 • kadar ugotoviš, da ti učenje dela težave oziroma so se pojavile slabe ocene, da poskušamo ugotoviti vzroke težav,
  • da se pogovorimo o boljših učnih metodah,
  • da naredimo načrt, kako izboljšati ocene pri posameznih predmetih,
  • da se sestanemo skupaj z učiteljem predmeta, pri katerem so se težave pojavile.
 • ko iščeš informacije o poklicih,
 • ko te zanima, katera srednja šola bi bila primernejša;
  • če ne veš kakšen uspeh moraš imeti, če želiš na določeno šolo;
  • če te zanima kaj boš znal/a, ko boš imel/a določen poklic;
  • če te zanima kako se boš vpisal/a v srednjo šolo,
  • da skupaj pregledava šole oziroma poklice, ki te zanimajo.
 • ko te kaj na šoli moti in bi rad/a nekaj spremenila/a.
 • ko ne veš za kateri izbirni predmet bi se odločil/a.
 • kadar se med sošolci ne počutiš dobro ali pa si v konfliktu s katerim od sošolcev iz drugih razredov,
  • če želiš, da se pogovorimo,
 • kadar si prekršil pravilnik o šolskem redu, se pred izrekom vzgojnega ukrepa lahko pogovoriš tudi s svetovalno delavko, ki te bo poskušala razumeti in se pogovoriti s tabo o odgovornem vedenju v podobnih situacijah.

 

V skupnem pogovoru bova skušala poiskati poti iz tvojih skrbi!

Dragi starši!

Vzgoja otrok je umetnost in zelo odgovorno delo. Pri tem vam želimo stati ob strani in biti tu za vas, ko nas boste potrebovali. V primeru vzgojnih vprašanj, učnih težav vaših otrok, v zvezi z željami pri sodelovanju s šolo, se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo – na pedagoginjo Andrejo Štavbe Mušič in psihologinjo Barbaro Trobentar.

V šolski svetovalni službi namenjamo posebno skrb:

 • učencem s posebnimi potrebami
 • zagotavljanju varnega in spodbudnega okolja
 • razumevanju otrokovih razvojnih in čustvenih težav
 • posvetovanju o vzgoji
 • razumevanju otrokovega odzivanja ob kritičnih situacijah v šoli in družini
 • svetovanju pri izbiri programov srednjega izobraževanja in poklicne poti
 • vodenju postopka vpisa v srednje šole
 • nadarjenim učencem
 • socialno ekonomskim stiskam

 

Sodelovanje staršev s šolo je najboljša pot za otrokov optimalen razvoj. Od staršev pričakujemo, da redno spremljate otrokovo šolsko delo ter da ste v odnosih s šolo odkriti in odgovorni. S svojim odnosom ste vzgled svojim šolarjem.

Prizadevamo si, da bi staršem nudili oporo, spodbudo in pomoč pri vzgoji. Starši lahko predlagate spremembe, se obrnete po nasvet ali pridete na pogovor, ko ste v stiski. S skupnimi močmi bomo iskali odgovore ali reševali probleme.

V kolikor je potrebno, svetovalni delavki v soglasju z vami sodelujeta tudi z drugimi zunanjimi institucijami in strokovnimi delavci (Center za socialno delo, Zavod za šolstvo, Zdravstveni dom, bolnišnice, društva s področja mladinskega preventivnega dela, mobilni logoped in po potrebi tudi drugi strokovni delavci).

Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba sodeluje z učenci, starši, učitelji, vodstvom šole in z zunanjimi institucijami pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole in pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela. Svetovalno delo obsega naslednja področja:

 • šolanje,
 • učenje in poučevanje,
 • skrb za šolsko kulturo, vzgojo, klimo,
 • skrb za telesni, osebni in socialni razvoj učencev,
 • poklicno orientacijo in
 • reševanje socialno-ekonomskih stisk.

Preventivne dejavnosti 
So dejavnosti, ki so usmerjene na ozaveščanje posameznega otroka ali na skupine, v katerih učence seznanjamo o načinih iskanja ustrezne pomoči. V te namene organiziramo različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole. Preventivne dejavnosti obsegajo naslednje teme:

 • Medsebojni odnosi in reševanje konfliktov
 • Delovne navade, strategije učenja
 • Prepoznavanje in preprečevanje različnih vrst nasilja med vrstniki in v družini (verbalno in fizično nasilje, spolno nadlegovanje itn.)
 • Osveščanje o škodljivosti in posledicah kajenja, pitja alkoholnih pijač, uživanja drog
 • Spolna vzgoja
 • Strpnost in sprejemanje drugačnosti
 • Sodelovanje v razvojnih in preventivnih projektih, skladnih z letnim delovnim načrtom šole

Starši lahko pridete na pogovor v svetovalno službo prostovoljno, po predhodnem dogovoru oz. najavi.

KONTAKT:

Andreja Štavbe Mušič, pedagoginja

Tel. št.: 02 63 00 165

E-pošta: andreja.stavbe@os-fram.si

               barbara.trobentar@os-fram.si

 

Dostopnost