Skoči na glavno vsebino
02 630 01 60; 041/673-541 tajnistvo@osfram.si

Nacionalno preverjanje znanja

NPZ je zunanje pisno preverjanje znanja učencev v 3., 6. in 9. razredu osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ-ja zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja ob istem času in pod enakimi pogoji za vse učence v državi.  NPZ se opravlja predvidoma v mesecu maju v tekočem šolskem letu. Natančnejši datumi so znani s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju, ki ga izda minister, pristojen za šolstvo in so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Na spletnih straneh Državnega izpitnega centra najdete vse potrebne informacije v zvezi z Nacionalnim preverjanjem znanja.

Cilj NPZ-ja je preveriti doseganje standardov znanja, določenih z učnimi načrti, in pridobiti dodatne informacije o kakovosti znanja učencev, s katerimi želimo:

  • prispevati h kakovostnejšemu učenju, poučevanju in znanju,
  • pomagati pri učinkovitem sprotnem preverjanju kakovosti učnih načrtov,
  • prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse učence,
  • prispevati k enotnejšim merilom učiteljevega ocenjevanja znanja in razvijati sposobnost učencev za kritično presojo lastnih dosežkov.
Dostopnost