02 630 01 60 tajnistvo@osfram.si

V torek, 5. 6. 2018, bodo  imeli vsi razredi, razen devetega,  ekskurzije. Upoštevajte navodila, ki so jih poslali razredniki.

Šolskega prevoza za učence, ki gredo na ekskurzijo, ne bo, ker odhajajo in se vračajo ob različnih urah.

Jutranje varstvo bo organizirano samo za učence 1. VIO.

Dostopnost