Skoči na glavno vsebino
02 630 01 60; 041/673-541 tajnistvo@osfram.si

Sprejet je bil Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 88/16), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Bistvena sprememba je, da se delna subvencija kosil (40% in 70% ) spremeni v POLNO (100%) subvencionirano kosilo.

Do brezplačnega kosila so tako upravičeni vsi učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini ne presega 36 % neto povprečne plače v RS (odstotek je razviden iz odločbe o otroškem dodatku).

Dostopnost