Skoči na glavno vsebino
02 630 01 60; 041/673-541 tajnistvo@osfram.si

Seznam zaposlenih v šolskem letu 2023/24

PRIIMEK, Ime Razrednik Delovno mesto
LEŠNIK Vesna / ravnateljica
BELAS Jasna / pomočnica ravnateljice, NAR
KRAMER Nina / svetovalno delo, DSP
ŠTAVBE MUŠIČ Andreja / svetovalno delo, DSP
ZOREC Špela / svetovalno delo, DSP
HABJANIČ Nastja / organizatorka šolske prehrane
JURIČ Anja 1. a razredni pouk
ŠIMUNDŽA Smiljanka 1. b razredni pouk
LEŠNIK Mojca / 2. strokovna delavka v 1. razredu, PB
PETELINŠEK Jasmina / 2. strokovna delavka v 1. razredu, JV, PB
HAMERŠAK Klemen 2. a razredni pouk
FIDERŠEK Janja 2. b razredni pouk
VABIČ Brigita 3. a razredni pouk
STRES Maša 3. b razredni pouk
STAVBAR Maja / razredni pouk
ŠIBILA Bernarda 4. a razredni pouk
OZIMIČ Katja 4. b razredni pouk
STERNAD Tadej 4. c razredni pouk
GSELMAN Valentina 5. a razredni pouk
CIGLAR Adrijana 6. a SLO
BRODNJAK Dolores / SLO, PB
RUMEŽ Dejan / SLO, JV
ČUK KOZODERC Polona 8. b MAT, računalničar
VOGRINEC Monika 6. b MAT, izbirni predmeti s področja TEHNIKE
ZAFOŠNIK Slavica / MAT, laborant, RaP
NAPAST Simona / TJA, knjižničar
PREGLAU Blaž 8. a TJA
LEGNAR Eva / TJA, DSP
VISINSKI Marjeta / NEM
PURG Urška / TJA, JV
IDOSKA Maja / LUM, PB
OŽVALD Dora 7. a GUM, OPZ, MPZ
AJD KRAMPL Tatjana 9. a GEO, ZGO, JV
MAVER ŠOBA Nataša 9. b ZGO, DKE, PB
KREVH Oskar 7. b FIZ, TIT
TAJHMAJSTER Sabina / BIO, KEM, JV, PB
GOJKOVIČ Črtomir / ŠPO
KREGAR Polona 6. c ŠPO, RaP, PB
BOJC Jelka  / PB
STAVBAR Maja / PB, RaP, GOS
FINGUŠT Vinko / JV, računalničar, fakultativa RAČ
SLUGA Martina / zunanja izvajalka DSP
KREGAR Mateja  / napotena na delo v tujini
     
     
     
MAČEK Nataša   tajnik VIZ
OGOREVC Ida   računovodkinja
PURGAJ Zvonko   hišnik, šofer šolskega minibusa
LUNDER Martina   varnostnica
MALINGER Stanislava   čistilka
BLAGOJEVIČ Jožica   čistilka
PETELINŠEK Marija   čistilka
EMIN Dominika   čistilka
KOLARIČ Nina   hišnica, čistilka
JURIČ Romana   kuhinjska pomočnica, čistilka
TEPEJ Marko   kuhar
ZMAZEK Boštjan   kuhar
LEŠNIK Polonca   kuharica
     
     

 

Dostopnost