Skoči na glavno vsebino
02 630 01 60; 041/673-541 tajnistvo@osfram.si

Nadarjeni in/ali talentirani učenci, ki so pokazali izjemne dosežke ali imajo potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju, ob rednem šolskem programu potrebujejo še prilagojene programe in aktivnosti. Splošna intelektualna nadarjenost omogoča doseganje izjemnih dosežkov na več področjih hkrati. O talentiranosti govorimo, kadar učenec dosega izjemne dosežke na posameznih področjih (npr.: glasbenem, likovnem itd.).

Značilnosti nadarjenih učencev:

  • miselno-spoznavno področje – razvito divergentno in logično mišljenje, nenavadna domišljija, natančnost opazovanja, dober spomin in smisel za humor,
  • učno-storilnostno področje – široka razgledanost, visoka učna uspešnost, bogato besedišče, hitro branje, spretnost v eni od umetniških dejavnosti, motorična spretnost in vzdržljivost,
  • motivacija – visoke težnje, želje in potreba po doseganju odličnosti, radovednost, raznoliki in močno izraženi interesi, vztrajnost pri reševanju nalog, visoka storilnostna motivacija, uživanje v dosežkih,
  • socialno-čustveno področje – nekonformizem, močno razvit občutek za pravičnost, neodvisnost in samostojnost, sposobnost vodenja in vplivanja na druge, izrazit smisel za organizacijo, empatija.

Da učenec lahko izrazi svoje sposobnosti, je pomembno, da ima razvite tudi delovne navade, je vztrajen in deležen podpore staršev.

Delo z nadarjenimi učenci poteka na več ravneh, v času pouka v razredu, pri dodatnem pouku, pri interesnih dejavnostih, zunaj razreda v akademskih, socialnih, športnih in umetniških programih.

Posebej pri mlajših učencih je poudarek na vključevanju v razredne aktivnosti in v obogatitvene programe šole. Pri starejših učencih pa je poleg omenjenega dobro slediti in spodbujati njihove interese in postopno razvijati zahtevnost udejstvovanja (seminarske naloge, raziskovalne naloge, tekmovanja). Učenci lahko v svojo dejavnost vključujejo druge šole (glasbena šola, jezikovni tečaji, športni klubi).

Dejavnosti izbira učenec ob podpori staršev in strokovnih delavcev. Izbrano pa dokumentiramo v individualiziranem programu. Težje od ustvarjanja idej in izbiranja je ohranjanje samoiniciativnosti in motiviranosti učenca.

Ugotavljanje nadarjenosti poteka po predpisanem postopku. Najprej se izvede evidentiranje učencev na predlog učiteljev, mentorjev, svetovalne službe. Po postopku evidentiranja sledi identifikacija. Učenci v soglasju s starši opravijo predpisano testiranje (merjenje splošne intelektualne moči, test ustvarjalnega mišljenja); učitelji pa izpolnijo ocenjevalno lestvico za vsakega učenca posebej. Kot nadarjen učenec je prepoznan tisti, ki vsaj na enem od testov ali na učiteljevi ocenjevalni lestvici doseže rezultat v zgornjih 10% populacije!

NOVO: s 1.1.2014 nadarjenost ni pogoj za kandidaturo za Zoisovo štipendijo.

Celotna informacija o novi zakonodaji se nahaja na naslednjih povezavah:

Zoisove štipendije

Eurydice

 

Dostopnost