Skoči na glavno vsebino
02 630 01 60; 041/673-541 tajnistvo@osfram.si

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ

 

Individualna in skupinska pomoč je namenjena učencem, ki težje sledijo učnim vsebinam in poleg rednega pouka potrebujejo dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja. Z drugačnim načinom dela (individualni oz. skupinski pristop) učenci lažje usvojijo minimalne in temeljne učne cilje.

V to obliko pomoči bodo po podanem soglasju staršev vključeni tudi učenci, ki imajo osebnostne in vedenjske težave, se težje prilagajajo in potrebujejo spodbudne pogovore. Delo bo potekalo po usklajenem urniku, ki ga bomo izdelali s svetovalnim delavcem in mobilno specialno pedagoginjo.

Pri neposrednem delu z učenci pedagoginja oceni učenčeve primanjkljaje in močna področja. Prav tako odkriva vzroke učnih težav, ustrezne načine pomoči, učne situacije in ustrezne prilagoditve, ki učencem omogočajo doseganje učne uspešnosti. Sodeluje s strokovnimi delavci šole, s katerimi izmenjuje izkušnje in znanja, kar pomeni ozaveščanje in spreminjanje učnega okolja za dvig učne uspešnosti. Prav tako sodeluje s starši, ki skupaj z otrokom soustvarjajo potek učenja in potek pomoči. Tudi učenec s težavami je soudeležen pri opredeljevanju težav in iskanju primernih rešitev. Za učence z učnimi težavami, ki nimajo individualiziranega programa, oblikujemo izvirne delovne projekte pomoči, v katerem vsi udeleženi v procesu učenja opredelimo učne težave in postopke pomoči, ki jih učenec potrebuje.

Dostopnost